14 گياه مهم ادکلن هاي گران قيمت

14 گياه مهم ادکلن هاي گران قيمت

14 گياه مهم ادکلن هاي گران قيمت

يکي از منابع اصلي و پر استفاده در ساخت عطر و ادکلن گياهان به خصوص گلها هستند ؛ و ما در اين نوشتار قصد داريم 15 گل و گياه مهم و گرانقيمت را که براي ساخت ادکلنها استفاده مي شود به شما معرفي کنيم احتمالا شما هر هفته يا هر روز با آنها برخورد داريد و نمي دانيد که اين گل يا آن گياه همان ماده اوليه اي عطري است که شما چند روز پيش پول زيادي براي خريدن ادکلني با همان بو پرداخت کردين و به سادگي از کنار آن مي گذريد اين گياهان استفاده گسترده اي چه در ساخت روغن اصلي عطر و چه در ساخت بخش هاي ديگر دارند ...