نکاتی مهم درعطر و ادكلن

نکاتی مهم درعطر و ادكلن

نکاتی مهم درعطر و ادكلن

عطرها ملازمان امروز و فرداي ما هستند . هر کدام کاراکتري خاص و بعضا دوست داشتني دارند . در زماني نه چندان دور عطرها مخلوطي از روغن ، گل و گياهان معطر له شده و احتمالا مقداري مشک بودند توليد کنندگان بسياري سعي کرده اند با الهام از طبيعت و توجه به سليقه مردم در مناطق مختلف جغرافيايي محصولاتي پرفروش توليد و بازار بزرگ و جهاني عطر را به انحصار خود در آورند . اين مهم سبب معرفي و ثبت برندهاي متنوع در اين بازار بزرگ شده و افراد فراخور سليقه خود مشتري اين برندها مي شوند. هر برند اصولا قصه اي و...