رايحه درماني - Aromatherapy

رايحه درماني - Aromatherapy

رايحه درماني - Aromatherapy

تعريف: رايحه درماني، هنز کاربرد روغن¬ها و اسانس¬هاي طبيعتي در طبيعتي در طب همراه با ماساژ به منظور درمان است. تاريخچه: از زمانهاي کهن در اکثر جوامع بشري استفاده از رايحه گياهان به صورت بخور يا دود کردن در آداب و رسوم مذهبي وجود داشته، 400 سال قبل از ميلاد مسيح چيني ها اولين گروهي بودند که قدرت طبي گياهان را کشف کردند و طب گياهي را بيان گذاري نمودند. در هند در طب آيروودا هم از خواص درماني گياهان استفاده مي¬کردند. در مصر قديم از گياهان معطر به خدايان خود هديه مي¬کردند و از...