آشنايي با مشک و رايحه آن

آشنايي با مشک و رايحه آن

آشنايي با مشک و رايحه آن

  آهوي که به آن آهوي مشکين، آهوي تاتار، آهوي تتر، آهوي ختا، آهوي ختن و آهوي خرخيز مي گويند، بيشتر در کوههاي هيماليا پيدا مي‌شود. در بخشي کيسه مانند در بدن نوعي آهوي نر قرار گرفته است که حيوان از آن جهت جلب جنس ماده استفاده مي کند . اين آهو دو دندان دراز دارد، و زير شکمش کيسه کوچکي است که در آن ماده غليظي به شکل دُمَل (ورم مخلوطي شکل) جمع مي‌شود. اين ماده که در ابتدا حالتي مايع دارد هر وقت اين کيسه پر شود حيوان احساس درد و خارش مي کند و شکمش را به سنگ مي مالد تا دمل پاره شود...